تبلیغات
پایگاه خبری تخته نرد ایران - داستان تخته نرد صورتی !


مسابقات در حال برگذاری


2.jpg

روزی مردی با یک ماشین صورتی در یک جاده صورتی مشغول راندگی بود.هنگام عبور از یک خونه ی صورتی در

بیرون از شهر ماشین صورتیش خراب شد . مرد از ماشین پیاده شد و با پای پیاده به سوی خونه ی صورتی که

درمیان مزرعه ی صورتی بود راه افتاد. درب صورتی خانه را کوبید وطولی نکشید که مردی با لباس کار صورتی و

همسرش با پیشبندی صورتی درب را باز کردند . مرد از انها درخواست کرد که از تلفن استفاده کنه و تماسی

بگیره . زن ومرد هر دو به تلقن صورتی اشاره کردند وگفتند خواهش میکنیم بفرمایید اما هنگام استفاده دیدند که

خط تلفن قطع شده است. به نظر میرسید که درخت صورتی که دیروز افتاده بود سیم تلفن صورتی رو قطع کرده

بود

 

pink phone.jpg


فردای ان روز که سراغ تلقن صورتی رفتند به نظر میرسید که قابل استفاده باشه اما زن ومرد از مهمان خواستند

که ان شب رو پیش انها سپری کنه تا کمک برسه و همچنین خیلی هم دیر شده بود چون خورشید صورتی در

اسمان صورتی داشت غروب میکرد. ان ها تمام شب رو دور یک میز صورتی نشستند و بر روی یک تخته نرد

صورتی ، تاس صورتی ریختند که  در نهایت مرد مهمان 200  دلار  از صاحبخانه برد وتا ساعت صورتی ساعت 12

شب را نشان داد مرد مهمان گفت معذرت میخوام من خوابم میاد ودیگه بازی نمیکنم ودندان هایش رو با مسواک

 صورتی و خمیر دندان صورتی مسواک کرد و سپس یک پبژامه ی صورتی پوشید و  روی یک تخت صورتی با ملحفه

ی صورتی خوابید


صبح روز بعد ساعت صورتی راس ساعت 7 زنگ بیدار باش زد.مرد لباسهای صورتی خودش رو پوشید و از پله های

 صورتی به طبقه ی پایین رفت وبرای صبحانه به سمت اشپزخانه ی صورتی رقت.بعد از خوردن صبحانه به  سراغ

تلفن صورتی رفت ودید کار میکنه. او تماس گرفت و درخواست یک جرثقیل داد و خیلی زود یک جرثقیل صورتی

امد. مرد بدون خداحافظی از میزبان سوار جرثقیل شد و رفت توی جاده ی  صورتی رنگی که ماشین صورتیش انجا

خراب شده بود و از انجا ماشین رو به یک گاراژ صورتی کشیدند . انها دیدن که ماشین تنها احتاج به یک تسمه

پروانه ساده دارد که یک تسمه پروانه جدید صورتی روی ان ماشین گذاشتند و باک ماشین رو پر کرد از بنزین

صورتی و مرد خیلی خوشحال به راهش ادامه داد

 هشدار:


هرگز با افراد غریبه برای قمار ، تخته نرد بازی نکنین که نمک میخورن و نمکدون صورتی رو میشکونن


داستان تخته نرد صورتی !

تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1389 | نویسنده : تاس طلایی | نظرات ()

بنردونی - لینک باکس