تبلیغات
پایگاه خبری تخته نرد ایران - کی دبل بدهیم؟


مسابقات در حال برگذاری


2.jpg

halfcube.jpg

داو

یک داستان کوتاه و ساده. تاس و یا مکعب داو مانند یک اسلحه و یا یک چاقو عمل میکند .شما با استفاده از آن میتوانید حریف خود را بکشید وقتی که به آن دسترسی دارید یعنی وقتی در کنار شماست و یا در وسط زمین قرار گرفته و فقط یک با میتوانید از آن استفاده کنید.

سعی کنید خیلی زود و در ابتدای داو ندهید . این فکر را کنید که اگر در مسابقه به صورت عادی  جلو  هستید و برنده  خواهید شد پس چرا دنیجه بازی را دو برابر نکنیم ؟ پاسخ روشن است چرا باید این اسلحه را به دست حریف بدهیم؟ تخته مانند فوتبال نتیجه اش تا دقیقه 90 روشن نیست  هر لحظه امکان دارد جریان بازی برگردد و این بار حریف از این اسلحه در مقابل خود شما استفاده کند  

داو دادن به صورت عادی برای زمانی است که شما احتمال بردتان بیش از 50 درصد است و در اواخر بازی برای کشته شدن تاس هایی که باعث خرابکاری میشوند مورد استفاده قرار میگیرد.

 حالا ممکن است این پرسش پیش آید کی باید داو بدهیم ؟

باز هم پاسخ روشن است . باید زمانی از آن استفاده کرد که حریف قدرت تصمیم گیری برای گرفتن و یا رد کردن نداشته باشد و باید با توجه به پوزیسیون بازی و شمارشگر و نتیجه بازی ( ارزش مارس شدن و یا مارس کردن که هر کدام از این ها مقوله ای است قابل بحث ) حریف را به چالش کشید.

در مقابل بحث اول که نباید زود داو دهیم اگر هم خیلی دیر بدهیم ممکن است دیگر کار از کار گذشته باشد و  حریف بداند که عقب است و به راحتی تصمیم به رد کردن آن بگیرید . در اینگونه مواقع میگویند بازار داو برای بازیکن پیشتاز نزد بازیکنی که عقب است از بین رفته است.

یک اشتباهی که خیلی از بازیکن های تازه کار انجام میدهند این است که بعضی زمان ها امکان مارس و سگ مارس کردن را دارند و داومیدهند که حریف نیز خیلی ساده داو آنها را رد میکنید و به جای 2 و یا 3 امتیاز تنها 1 امتیاز نصیب آن ها میشود .

در نهایت باید گفت استفاده از این اسلحه نیاز به تفکر و تصمیم عاقلانه دارد که بتوان از آن برای بردن حریف استفاده کرد و غیر از این دادن اگر باشد دادن اسلحه به دست دشمن است .


کی دبل بدهیم؟

تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1389 | نویسنده : تاس طلایی | نظرات ()

بنردونی - لینک باکس